Mihai Eminescu în creația artiștilor plastici

Secția Colecția de Artă și Hărți a Bibliotecii Naționale vă invită la o expoziție extraordinară cu genericul Mihai Eminescu în creația artiștilor plastici dedicată împlinirii a 171 de ani de la nașterea marelui poet, prozator, ziarist, publicist Mihai Eminescu.

Vor fi expuse albume, reproduceri, cărți poștale care reflectă universul eminescian în artă.

Tematica eminesciană este foarte des reflectată în lucrările artiștilor plastici din considerentul genilității și a importanței sale pentru dăinuirea noastră…

Expoziția va avea loc din data de 15.01. 2021 până pe data de 30.01.2021 în incinta Bibliotecii Naționale, str. 31 August 1989, 78 A, blocul II, etajul I.

ACASĂ. PORTRETELE PĂMÂNTULUI.

Expoziție de albume 04.01.2021 – 14.01.2021

70 de ani de la nașterea fotografului, publicistului MIHAI POTÂRNICHE,

laureat al Premiului de Național în domeniul artelor.

Mihai Potârniche, maestru fotograf din Republica Moldova.
Fotografiile maestrului au devenit simbolice a noţiunii de “acasă”. Cunoscuta fotografie, un bătrân şi o bătrână, privind prin geamurile ferestrei  a devenit copertă de album.
Prezentăm imagini din colecţia unicală de albume ce le deţine Biblioteca Naţională.

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Chișinău , str. 31 August 1989 , nr.78, A

Blocul II , etajul I , secția Colecția de Arte și Hărți

„Adevărații artiști sunt singurii oameni care își fac munca pentru plăcere” Auguste Rodin

Secția Colecția de Artă și Hărți a Bibliotecii Naționale organizează o expoziție de albume și reproduceri cu ocazia împlinirii a 180 ani de la nașterea sculptorului, graficianului și pictorului francez Auguste Rodin (n. 12 noiembrie 1840 – d. 17 noiembrie 1917)

Rodin a revoluționat limbajul sculpturii, făcându-l capabil să exprime adevărul uman, pornind de la experiența directă. Prin atelierul lui au trecut mulți sculptori, printre care Antoine Bourdelle, Charles Despiau, Aristide Maillol. În 1907, aici a lucrat și Constantin Brâncuși, care, părăsind atelierul după numai câteva luni, și-a justificat plecarea spunând: „Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori!”

„Știința prin istoria artelor”

Expoziția este organizată de secția Colecția de Arte și Hărți în cadrul Zilelor Științei, Ediția a III-a. În cadrul expoziției sunt prezentate ultimele studii și cercetări în domeniul artelor: Institutul Patrimoniului Cultural. Centrul studiul artelor; Revista Arta, seria Audiovizuale. Muzică, Teatru, Cinema și seria Arte vizuale. Arte plastice, Arhitectura; Culegerile de comunicări ale Conferinței Anuale Științifice din cadrul Muzeului Național de Artă al Moldovei, Ediția 2918-2019; cărți; studii monografice; cărți poștale cu imagini ale personalităților din diferite domenii de cercetare.

100 de ani de la nașterea Valentinei Rusu-Ciobanu

https://photos.app.goo.gl/WDQHgUjtcWGvx2hu9

Valentina Rusu-Ciobanu (n. 28 octombrie 1920, Chișinău) este o artistă plastică basarabeană, a cărei creație se remarcă atât prin mijloacele expresive, considerate de critici neconvenționale, inovatoare, cât și printr-o profundă notă poetică. Conform aprecierii comentatoarei S. Boberanga, pictura Valentinei Rusu-Ciobanu este o simbioză de „realism poetic” și „spirit original”, iar după părerea criticului Vladimir Bulat, stilul pentru care a optat pictorița putea fi „citit”, în perioada regimului sovietic totalitar, ca o „subversiune sublimată”, risc pe care Valentina Rusu-Ciobanu și l-a asumat.

HIMERE CROMATICE

118764349_342931430092659_2985656432267840021_n

“HIMERE CROMATICE” este genericul expoziţiei de acuarelă a artistei plastice, cadru  didactic, LILIA CAZACU, organizată sub egida Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.  Participantă la numeroase expoziţii personale, de grup, tebere de creaţie, Lilia Cazacu este deţinătoare a multor Premii de merit, Premii speciale, Diplome de excelenţă, Diplome de onoare , Diplome de gratitudine, oferite în cadrul evenimentelor, organizate de Galeriile de artă din Iaşi, România şi Republica Moldova.

Lilia Cazacu desfăşoară şi o activitate pedagogico- artistică creativă, este profesoară de educaţie plastică şi educaţie tehnologică la ÎP “Da Vinci”.

Expoziţia este vernisată în spaţiul public al secţiei Colecţie de Arte şi Hărţi, bl.II, str.31 August 78A,colţ cu strada G.Bănulescu Bodoni.

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 27 august 2020 – 30 septembrie 2020.        (cu respectarea măsurilor şi normelor de protecţie contra COVID-19).ANIM

 

85 de ani de la naşterea lui Ion Ungureanu, regizor, actor de teatru şi film, profesor, puiblicist, om de stat. (2 august 1935 – 28 ianuarie 2017).

” Teatrul a fost şi rămâne un inexplicabil miracol…Prin teatru se măsoară prestigiul şi nivelul cultural al unei ţări, ba, am putea spune, şi al unei civilizații.”

                                                                                                                           Ion Ungureanu

 

 

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Din colecţiile Bibliotecii Naţionale a RM

      Colecţia de Stampe originale de autor din cadrul secţiei Arte şi Hărţi a Bibliotecii Naţionale ne oferă o ocazie imaginară de a ne întoarce în timp. Stampele, originale şi reproduse moldoveneşti, din prima şi a doua jum. a sec. XX, reprezintă prin sine un tezaur naţional şi sunt executate în cele mai vechi şi cunoscute procedee de gravură: linogravuri, acvaforte, xilogravuri, litografii. Colecţia cuprinde lucrările multor artişti plastici cunoscuţi : Iacov Averbuh, Ilie Bogdesco, Emil Childescu, Vasile Cojocaru,Vasile Negruță, Igor Necitailo, Eleonora Romanescu, Dumitru Savastin, Victor Coval, Gheorghe Mardare, Gheorghe Guzun, Victor Ivanov, Vladimir Lavreonov,  Boris Șirocorad, Leonid Pincevski, Igor Vieru, Aurel David, Evgheni Merega, Grigore Plămădeală…

    Tematica stampelor din colecţie este foarte vastă: scene de gen ce reprezintă viaţa cotidiană, omul muncii, imagini pitoreşti a plaiului nostru, viaţa şi obiceiurile de la sat şi oraş, transformările din republică (tema industrială),  portrete ale diverselor personaje din secolul trecut, peisaje moldoveneşti, subiecte istorice, tema păcii cu conotaţii general-umane.

    Această colecţie de stampe a devenit o parte din tezaurul Bibliotecii Naţionale, în urma unei donaţii, oferită de Muzeul Naţional de Arte Plastice încă în anul 1971.

    În baza acestei Colecţii, în anul 2012, a fost elaborat un catalog în cadrul Proiectului editorial „Moldavica” Colecţia „Plasticienii Moldovei”: Stampa Moldovei (1954-1996) din colecţia de artă şi hărţi a Bibliotecii Naţionale : Catalog / Svetlana Miron ; Bibl.Naţ. a Rep. Moldova.  – Ch.: BNRM, 2012.

    Colecţia a devenit şi obiect de cercetare pentru cercetătorii din domeniul artelor la compartimentul Evoluţia gravurii moldoveneşti din perioada postbelică, materialele cărora au fost publicate în revista de specialitate Arta a Academiei de Ştiinţe a RM. Institutul Patrimoniului Cultural. Centrul Studiul Artelor.

     În cadrul Simpozionului Ştiinţific Internaţional ” Valori bibliofile – 2016″ Ed.XXV-a, Colecţia de Stampe din fondurile Bibliotecii Naţionale, a fost prezentată ca o sursă importantă de documentare referitoare la evenimentele istorice şi culturale ale Republicii Moldova din secolul trecut.

stampa

 

40„Odihnă”, 1966 Vasile Cojocaru

2„Triumful vieții”  Gheorghi Ostapenco

3„Strânsul merelor”  Vasile Negruță

4„Reparația drumurilor” 1961  Igor Necitailo

5„Pe toloacă”  Eleonora Romanescu

6„Meșter popular”  Gheorghe Mardare

7„Așezare în stoguri”  Eleonora Romanescu

8„Ciobeni din Bugeac”  Dumitru Savastin

9„Familie de ciobeni”, 1972  Dumitru Savastin

11„Întâlnire” din seria Motive din Ceadâr-Lunga, 1967  Victor Coval

12„Primăvară”, 1962  Iacob Averbuh

13„Maternitate”, 1962  Iacob Averbuh

14„Melodii găgăuze”, 1967  Victor Coval

16„Țărani de onoare”, 1972  Vasile Cojocaru

17„Strânsul porumbului”  Vasile Cojocaru

18„În câmp”, 1967  Victor Coval

19„Primul tractor” din seria Pământul țăranilor, 1969  Emil Childescu

22„Culesul fructelor”  Victor Coval

23„Culesul poamei”  Victor Coval

30„Călăreți” (Nuntași), 1967  Gheorghe Guzun

31„Iarnă”, 1967  Victor Ivanov

34„Peisaj. Nistru”, 1961  Victor Ivanov

35„Întâiul născut”, 1966  Vladimir Lavreonov

41„Moldovean cu căciulă”, 1961  Ilie Bogdesco
42„Fată din Ceadâr-Lunga”, 1954  Ilie Bogdesco

45„Ziua ca noaptea”, 1967  Boris Șirocorad

51„Familie”  Leonid Pincevski

AverbuhBucata de pamant                 1965  Leonid Beleaev

CojocaruDavid A.                                              „La lucru” de Aurel David

dscn0145                                          „Domnișoară”  Eduard Usov

dscn0146                                             „Roadă”  Igor Vieru

dscn0148                                             „Mamele”  Eduard Usov

DSCN0155„Centenar Eminescu”, 1989  Paul Olaru

DSCN0156„Cioban”  Eduard Usov

DSCN0157„Meșterițe de covoare”  Eduard Medvedev

DSCN0158„Doină”, 1965  Nicole Meșkite

DSCN0161„Strânsul merelor”, 1959 Eugeniu Merega

DSCN0164„Ferme”, 1970 Eugeniu Merega

DSCN0165„Adăpătoare” Eugeniu Merega

DSCN0184„Femei cu copil”, 1965, Gheorghe Vrabie

DSCN0188„Maternitate”, 1967, Stepan Tuhari

DSCN0189„Nuntă”, 1967 Stepan Tuhari

DSCN0386„Iarna la Dubăsari”, 1987 Grigore Plămădeală

DSCN0388„Peisaj”, 1989 Grigore Plămădeală

DSCN0391„Riga veche”, 1984 Grigore Plămădeală

DSCN0392„Puntea”, 1990 Grigore Plămădeală

GuzunMatrenitkiTaburtaZacov G.Zacov

 

 

 

 

 

 

1 iunie Ziua Internațională a Copilului. ÎN GRĂDINA COPILĂRIEI (din colecția de „Desene pentru copii”)

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ, secția COLECȚIA ARTE ȘI HĂRȚI a pregătit o expoziție tematică, în care au fost expuse albume, cataloage ale expozițiilor de desen pentru copiii pasionaţi de artă. Secția dispune de materiale didactice privind tehnica predării Artei Plastice copiilor. Dacă doriți ca copilul dumneavoastră să exploareze lumea minunată a Artei, vă invităm la bibliotecă.

Vă dorim o sărbătoare minunată alături de Copiii dumneavoastră!

Această prezentare necesită JavaScript.

Expoziția poate fi vizitată  de la 1 iunie -15 iunie 2020. Rugăm ca vizitatorii să fie precauți în legătură cu situația epidimiologică. Intrarea este admisă doar cu mască și mănuși.

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe