Din colecţiile Bibliotecii Naţionale a RM

      Colecţia de Stampe originale de autor din cadrul secţiei Arte şi Hărţi a Bibliotecii Naţionale ne oferă o ocazie imaginară de a ne întoarce în timp. Stampele, originale şi reproduse moldoveneşti, din prima şi a doua jum. a sec. XX, reprezintă prin sine un tezaur naţional şi sunt executate în cele mai vechi şi cunoscute procedee de gravură: linogravuri, acvaforte, xilogravuri, litografii. Colecţia cuprinde lucrările multor artişti plastici cunoscuţi : Iacov Averbuh, Ilie Bogdesco, Emil Childescu, Vasile Cojocaru,Vasile Negruță, Igor Necitailo, Eleonora Romanescu, Dumitru Savastin, Victor Coval, Gheorghe Mardare, Gheorghe Guzun, Victor Ivanov, Vladimir Lavreonov,  Boris Șirocorad, Leonid Pincevski, Igor Vieru, Aurel David, Evgheni Merega, Grigore Plămădeală…

    Tematica stampelor din colecţie este foarte vastă: scene de gen ce reprezintă viaţa cotidiană, omul muncii, imagini pitoreşti a plaiului nostru, viaţa şi obiceiurile de la sat şi oraş, transformările din republică (tema industrială),  portrete ale diverselor personaje din secolul trecut, peisaje moldoveneşti, subiecte istorice, tema păcii cu conotaţii general-umane.

    Această colecţie de stampe a devenit o parte din tezaurul Bibliotecii Naţionale, în urma unei donaţii, oferită de Muzeul Naţional de Arte Plastice încă în anul 1971.

    În baza acestei Colecţii, în anul 2012, a fost elaborat un catalog în cadrul Proiectului editorial „Moldavica” Colecţia „Plasticienii Moldovei”: Stampa Moldovei (1954-1996) din colecţia de artă şi hărţi a Bibliotecii Naţionale : Catalog / Svetlana Miron ; Bibl.Naţ. a Rep. Moldova.  – Ch.: BNRM, 2012.

    Colecţia a devenit şi obiect de cercetare pentru cercetătorii din domeniul artelor la compartimentul Evoluţia gravurii moldoveneşti din perioada postbelică, materialele cărora au fost publicate în revista de specialitate Arta a Academiei de Ştiinţe a RM. Institutul Patrimoniului Cultural. Centrul Studiul Artelor.

     În cadrul Simpozionului Ştiinţific Internaţional ” Valori bibliofile – 2016″ Ed.XXV-a, Colecţia de Stampe din fondurile Bibliotecii Naţionale, a fost prezentată ca o sursă importantă de documentare referitoare la evenimentele istorice şi culturale ale Republicii Moldova din secolul trecut.

stampa

 

40„Odihnă”, 1966 Vasile Cojocaru

2„Triumful vieții”  Gheorghi Ostapenco

3„Strânsul merelor”  Vasile Negruță

4„Reparația drumurilor” 1961  Igor Necitailo

5„Pe toloacă”  Eleonora Romanescu

6„Meșter popular”  Gheorghe Mardare

7„Așezare în stoguri”  Eleonora Romanescu

8„Ciobeni din Bugeac”  Dumitru Savastin

9„Familie de ciobeni”, 1972  Dumitru Savastin

11„Întâlnire” din seria Motive din Ceadâr-Lunga, 1967  Victor Coval

12„Primăvară”, 1962  Iacob Averbuh

13„Maternitate”, 1962  Iacob Averbuh

14„Melodii găgăuze”, 1967  Victor Coval

16„Țărani de onoare”, 1972  Vasile Cojocaru

17„Strânsul porumbului”  Vasile Cojocaru

18„În câmp”, 1967  Victor Coval

19„Primul tractor” din seria Pământul țăranilor, 1969  Emil Childescu

22„Culesul fructelor”  Victor Coval

23„Culesul poamei”  Victor Coval

30„Călăreți” (Nuntași), 1967  Gheorghe Guzun

31„Iarnă”, 1967  Victor Ivanov

34„Peisaj. Nistru”, 1961  Victor Ivanov

35„Întâiul născut”, 1966  Vladimir Lavreonov

41„Moldovean cu căciulă”, 1961  Ilie Bogdesco
42„Fată din Ceadâr-Lunga”, 1954  Ilie Bogdesco

45„Ziua ca noaptea”, 1967  Boris Șirocorad

51„Familie”  Leonid Pincevski

AverbuhBucata de pamant                 1965  Leonid Beleaev

CojocaruDavid A.                                              „La lucru” de Aurel David

dscn0145                                          „Domnișoară”  Eduard Usov

dscn0146                                             „Roadă”  Igor Vieru

dscn0148                                             „Mamele”  Eduard Usov

DSCN0155„Centenar Eminescu”, 1989  Paul Olaru

DSCN0156„Cioban”  Eduard Usov

DSCN0157„Meșterițe de covoare”  Eduard Medvedev

DSCN0158„Doină”, 1965  Nicole Meșkite

DSCN0161„Strânsul merelor”, 1959 Eugeniu Merega

DSCN0164„Ferme”, 1970 Eugeniu Merega

DSCN0165„Adăpătoare” Eugeniu Merega

DSCN0184„Femei cu copil”, 1965, Gheorghe Vrabie

DSCN0188„Maternitate”, 1967, Stepan Tuhari

DSCN0189„Nuntă”, 1967 Stepan Tuhari

DSCN0386„Iarna la Dubăsari”, 1987 Grigore Plămădeală

DSCN0388„Peisaj”, 1989 Grigore Plămădeală

DSCN0391„Riga veche”, 1984 Grigore Plămădeală

DSCN0392„Puntea”, 1990 Grigore Plămădeală

GuzunMatrenitkiTaburtaZacov G.Zacov

 

 

 

 

 

 

1 iunie Ziua Internațională a Copilului. ÎN GRĂDINA COPILĂRIEI (din colecția de „Desene pentru copii”)

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ, secția COLECȚIA ARTE ȘI HĂRȚI a pregătit o expoziție tematică, în care au fost expuse albume, cataloage ale expozițiilor de desen pentru copiii pasionaţi de artă. Secția dispune de materiale didactice privind tehnica predării Artei Plastice copiilor. Dacă doriți ca copilul dumneavoastră să exploareze lumea minunată a Artei, vă invităm la bibliotecă.

Vă dorim o sărbătoare minunată alături de Copiii dumneavoastră!

Această prezentare necesită JavaScript.

Expoziția poate fi vizitată  de la 1 iunie -15 iunie 2020. Rugăm ca vizitatorii să fie precauți în legătură cu situația epidimiologică. Intrarea este admisă doar cu mască și mănuși.

„Cârmuitor” al graficii de carte, 80 de ani de la nașterea lui ISAI CÂRMU, pictor, grafician.

Isai Cârmu (15 mai 1940 – 5 mai 2015), este născut în comuna Pârjolita, Bălți. A învățat la Școala de Pictură „Ilia Repin” din or. Chișinău. A absolvit Institutul Poligrafic din Moscova. Mai mult de 500 de cărți au fost ilustrate de acest grafician. A iulstrat peste 240 de titluri din cunoscuta colecție „Biblioteca școlarului”. Lucrările sale au fost expuse la nenumărate expoziții în Polonia, Italia, Germania și multe alte țări din lume. Este laureatul multor concursuri „Arta Cărții”. Este unul dintre cei mai renumiți ilustratori de carte din Republica Moldova.

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Expoziția tematică organizată cu ocazia împlinirii 80 de ani de la nașterea graficianului Isai Cârmu realizată de secția Arte și Hărți a Bibliotecii Naționale ține să prezinte albume care reflectă creația acestui mare artist al graficii de carte.

 

 

Zilele Europei 2020 la BIBLIOTECA NAŢIONALĂ!

Descoperim Europa prin colecţiile unicale ale secției „Colecția de Arte și Hărți” a Bibliotecii Naționale în format slideshow. Valorile europene sunt cristalizate în arhitectura impresionantă a capitalelor europene care găzdiuesc cele mai bogate muzee ale lumii considerate pe bună dreptate patrimoniul cultural al umanității.

received_836380403520753received_612244492835986received_851175088694447

 

 

 

Expoziţie nouă la Biblioteca Naţională, secţia „Colecţia de Arte şi Hărţi” cu tematica – Portretul în creaţia sculptorului Lazăr Dubinovschi (1 mai 1910 – 29 noiembrie 1982)

110 ani de la naşterea lui Lazăr Dubinovschi, sculptor, artist plastic.IMG_20200504_14563420200504_151201-ANIMATION

Expoziție de lucrări artistice, grafică și pictură a elevilor Școlii de Arte Plastice „Alexei Șciusev” din mun. Chișinău

Expoziția cu genericul „Interferenţe artistice între arhetip şi imaginaţie” este organizată în cadrul Salonului de Artă a Bibliotecii Naționale. Acest eveniment este o totalizare a activității elevilor în anul jubiliar 2019, când instituția a sărbătorit 60 de ani de la fondare. Participanţii la expoziţie, elevii acestei instituţii cu renume, şi-au demonstrat calităţile lor  creatoare, ghidaţi de profesorii lor cadre-didactice cu titlul de membri ai Uniunii Artiștilor Plastici: Arbuz-Spătari Olimpiada; directorul școlii, atrist plastic, Florentin Leancă, cadru didactic, artist plastic; Voloh Tatiana, cadru didactic, artist plastic.

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 30 martie 2020, Biblioteca Națională, secţia Colecția de Arte și Hărți, blocul II, (str. 31 August 1989. nr. 78-A).

TITANUL RENAȘTERII ITALIENE Michelangelo Buonarroti 545 ani de la naștere

Michelangelo Buonarroti (n. 6 martie 1475CapreseProvincia Arezzo – d. 18 februarie 1564Roma) a fost, alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada de vârf a Renașterii Italiene. Geniul său universal este deopotrivă oglindit de picturădesensculptură și arhitectură. A scris și poezii, în special în genul sonetului și madrigalului.

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ, secția „Colecția de Arte ți Hărți”, organizează o expoziție de albume, reproduceri și carte poștală care oglindește creația lui Michelangelo, care va dura din data de 6 martie până la data de 30 martie 2020.

IMG_20200305_124349

Această prezentare necesită JavaScript.

„Am văzut îngerul în piatră şi am sculptat până l-am eliberat”.

                                                            Michelangelo Buonarroti

Armonii de culoare în pictura lui Nicolae Tonitza

Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la moartea marelui pictor român Nicolae Tonitza.

Bogată şi multiplă personalitate : pictor, zugrav, grafician, critic de artă, polemist şi luptător social. Dar mai presus de toate un om fermecător prin viaţa sa de boem capricios, în lupta veşnică cu greutăţile materiale ale vieţii, prin dăruirea sa totală artei, ce i-au conferit o aureolă publică de care puţin pictori au beneficiat într-o măsură egală (crâmpee din cartea: Georgescu I. L. Maeştri ai picturii române moderne: De la Aman la Ţuculescu, Buc., 1994)

În cadrul expoziției, organizate de Colecția  Arte și Hărți. au fost expuse albume, reproduceri cărți poștale, care ne redau crâmpee din viaţa şi creaţia pictorului.  Expoziția va dura din data de 26 februarie până pe data de 06 martie 2020…

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe